Jūs atrodaties šeit:

Aktuālās iepirkumu procedūras

2020. gada 12. martā Latvijā ar Ministru kabineta rīkojumu izsludināta ārkārtēja situācija visā valsts teritorijā ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, kas cita starpā paredz iestādēm un uzņēmumiem iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti.

Ņemot vērā minēto, AS “Pasažieru vilciens” aicina ieinteresētos piegādātājus piedāvājumu iesniegšanai pasūtītāja organizētajās iepirkuma procedūrās izmantot iepirkuma dokumentācijā paredzēto iespēju  piedāvājumus iesniegt e-iepirkumu sistēmā Mercell.

Tāpat AS “Pasažieru vilciens” informē, ka pretendentu piedāvājumu atvēršanas sanāksmes nodrošinās iepirkuma dokumentācijā noteiktajā veidā un kārtībā, tomēr aicina pretendentu pārstāvjus izprast ārkārtējās situācijas būtību un izvērtēt nepieciešamību ierasties klātienē uz minētajām sanāksmēm. AS “Pasažieru vilciens” informācijas apkopojumu par piedāvātajām cenām vienas darba dienas laikā nosūtīs visiem pretendentiem, kas būs iesnieguši piedāvājumus.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu personām un kontaktpersonām, kuras atgriezušās no Covid-19 skartās valsts vai teritorijas, jāveic īpaši piesardzības pasākumi, tai skaitā nedoties uz sabiedriskām vietām.

AS “Pasažieru vilciens” iepirkumi virs Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma līgumcenu robežvērtības tiek veikta Elektronisko Iepirkumu sistēmā (EIS), informācija par iepirkumiem pieejama pircēja profila adresē šeit

AS “Pasažieru vilciens” iepirkumi zem Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma līgumcenu robežvērtības tiek veikti arī elektronisko iepirkumu sistēmā “Mercell”, informācija pieejama šeit.

 

Lūdzu, uzgaidiet