Jūs atrodaties šeit:

Starptautisko biļešu tirdzniecība

AS „Pasažieru vilciens” piedāvā pārvadātājam nodrošināt biļešu tirdzniecību Daugavpils 1.kasē un Rēzeknes 2 biļešu kasēs (apkalpes vietās), kurās iespējams iegādāties braukšanas dokumentus starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem, kā arī saņemt naudu par neizmantotām biļetēm vienam braucienam un bagāžas biļetēm. Naudu par internetā iegādātām biļetēm atgriež pretenziju kārtībā.

AS „Pasažieru vilciens” par vienas biļetes noformēšanu saņem atlīdzību 4.10 EUR (četri euro, 10 centu), neieskaitot PVN, bet par katru biļeti, kas apmaksāta internetā, saņem 1.37 EUR (viens euro, 37 centi), neieskaitot PVN.

Starptautisko biļešu kasu atrašanās vietas:

  • Rēzekne 2 - Rēzeknes II pasažieru stacijas ēka, Stacijas iela 7A, Rēzekne;
  • Daugavpils - Daugavpils pasažieru stacijas ēka, Stacijas iela 44, Daugavpils.

Biļešu kasu darba laiki redzami šeit.

 

Pārvadātāji pakalpojumu/us var pieteikt, iesniedzot iesniegumu brīvā formā AS „Pasažieru vilciens”, Turgeņeva iela 14, Rīga, LV-1050.


Rekvizīti:
AS „Pasažieru vilciens”
Turgeņeva iela 14, Rīga, LV-1050
PVN reģ. Nr.LV40003567907
AS „SWEDBANK”
KODS: HABALV22
Konts: LV76HABA0551002713776

Lūdzu, uzgaidiet