Jūs atrodaties šeit:

Drošības politika

Drošības politika ir AS “Pasažieru vilciens” (turpmāk – Sabiedrība) stratēģija drošības jomā, kurā izklāstītas Sabiedrības ilgtermiņa drošības pamatnostādnes un drošības mērķi.
 

VĪZIJA

Mēs esam videi draudzīgs un uzticams pasažieru pārvadātājs Baltijas reģionā, kas nodrošina iespēju ātri, droši un komfortabli nokļūt galamērķī. Mēs savienojam pilsētas un cilvēkus Baltijas reģionā, piedāvājot ērtus pakalpojumus, kas ir pieejami ikvienam sabiedrības loceklim. Mūsu darbs ir efektīvs, nodrošinot mūsu sniegto pakalpojumu konkurētspēju. Mēs esam transporta nozares līderis videi draudzīgu risinājumu jomā, kas iedrošina cilvēkus pievērsties ilgtspējīgiem mobilitātes risinājumiem.
 

MISIJA

Mēs sniedzam uzticamu mobilitāti ilgtspējīgam dzīvesveidam. Mēs sniedzam iespēju klientam izmantot mūsdienīgu un ērtu sabiedrisko transportu. Uzņēmuma darbinieki rūpējas par klientiem, dienu no dienas nodrošinot uzticamas – drošas un punktuālas – mobilitātes iespējas. Ar piedāvāto pakalpojumu mēs mudinām mainīt ikdienas pārvietošanās paradumus.
 

VĒRTĪBAS

Mūsu vērtības ir atbildība, attīstība, sadarbība.

 • Atbildība. Mēs rūpējamies par klientiem, piedāvājot atbilstošu mobilitātes risinājumu. Drošība ir mūsu prioritāte. Drošs ceļojums, droša vilcienu kustība, droši darba apstākļi, droši biznesa procesi. Gādājot par mūsu darbiniekiem, nodrošinām labvēlīgus darba apstākļus un godprātīgu darba samaksu. Ieviešot jaunākās tehnoloģijas un videi draudzīgus transporta risinājumus, rūpējamies par apkārtējo vidi un nākamajām paaudzēm. Mēs izturamies atbildīgi pret uzticētajiem sabiedrības naudas līdzekļiem un izvirzītajiem uzdevumiem. Mēs nodrošinām labu pārvaldību, ētikas principu ievērošanu un pilnīgu atklātību, lai ikviens var pārliecināties par rezultātiem.

 • Attīstība. Mēs ieviešam mūsdienīgus, ērtus un klientam saprotamus procesus. Visaptveroši mobilitātes risinājumi ir sabiedrības nākotne. Tehnoloģiju ieviešana šodien un nākotnē būs arvien nozīmīgāka mūsu dzīves sastāvdaļa, mēs esam atvērti jaunajam un ejam līdzi laikam. Mēs tiecamies, lai inovatīvi risinājumi ir mūsu ikdiena. Mēs apzināmies, ka mūsu ikdienas lēmumi ietekmē dzīves kvalitāti Latvijā ilgtermiņā. Tāpēc ilgtspējas apsvērumi ir pamats izsvērtu lēmumu pieņemšanai. Mēs kļūstam efektīvāki, lai nodrošinātu konkurētspēju Baltijas reģionā. Mēs esam gatavi izaicinājumiem. Prasmes un zināšanas ir mūsu panākumu atslēga mērķu sasniegšanā.

 • Sadarbība. Sadarbība ir attīstības pamatā. Sadarbība uzņēmuma procesos un sadarbība ar nozares dalībniekiem, kā arī sabiedrību mums ir svarīga. Atvērtība jaunajam, atklātība sabiedrībai, ieklausīšanās klientā raksturo mūsu pieeju. Orientēšanās uz klientu ir viens no mūsu darba stūrakmeņiem. Visā, ko darām, mums ir svarīgs lietotāja redzējums un atgriezeniskā saite.

 STRATĒĢISKIE MĒRĶI

 1. Veidot un attīstīt pasažieriem ērtus, pieejamus un konkurētspējīgus pakalpojumus Baltijas reģionā.

 2. Būt par videi draudzīgāku dzelzceļa pasažieru pārvadātāju.

 3. Attīstīt finansiāli ilgtspējīgus pakalpojumus.

 4. Veidot motivējošu un iesaistošu darba vidi.

AS “Pasažieru vilciens” valde darbojas tā, lai īstenotu drošības politikā noteiktos mērķus. Drošības politika ir saistoša, un ar to jāiepazīstas visiem AS “Pasažieru vilciens” darbiniekiem, kas saistīti ar Sabiedrības veiktajiem dzelzceļa pārvadājumiem un pakalpojumu drošību.

 AS "Pasažieru vilciens" darbību reglamentē dažādi rīkojumi un normatīvie akti, kuri nosaka kārtību, kādā jāuztur vilciena sastāvs, kā notiek vilciena apkalpošana, tā ekspluatācija un remonts. Sistēma ir stingri reglamentēta, lai pasažieriem nodrošinātu maksimāli iespējamo drošības līmeni

 • Pirms vilciena došanās maršrutā gan gala stacijās, gan tad, kad vilciens atgriezies depo, mašīnists veic rūpīgu vilciena sistēmu un agregātu pārbaudi. 
 • Vilciena pārbaudi depo veic speciāla remonta brigāde, kura jau esošu vai iespējamu bojājumu gadījumā tos novērš vai arī novērš to iespējamo rašanos. 
 • Lai nodrošinātu dzelzceļa drošību, infrastruktūrā ietilpst vairākas sistēmas, kas ļauj izvairīties no nepatīkamiem incidentiem. 
 • Liela uzmanība tiek pievērsta mašīnistu apmācībām un darba vilcienu remontiem.
 • Mediķi pārbauda mašīnistu veselības stāvokli pirms un pēc katras došanās reisā.
Lūdzu, uzgaidiet