Rīga

Aizvērt

7. kase (kase strādā pēc nepieciešamības un darba laiks tiek koriģēts)

Pirmdienās7.30 - 9.50; 10.00 - 11.30; 12.30 - 15.00; 15.30 - 17.00; 17.10 - 19.00

Ceturtdienās, piektdienās un sestdienās11.00 - 12.20; 12.30 - 15.00; 15.30 - 17.00; 17.10 - 19.00

Otrdienās, trešdienās un svētdienās kase SLĒGTA!

8. kase

10.00 - 11.40; 11.50- 13.30; 14.30 - 17.35; 18.05 - 19.45; 19.55 - 22.00

9. kase

6.30 - 8.40; 8.50 - 10.00; 10.30 - 13.00; 13.30 - 16.20; 16.40 - 19.00

10. kase

4.45 - 8.00; 8.15 - 9.50; 10.00 - 11.00; 11.30 - 14.30; 15.00 - 18.15; 18.30 - 21.10; 21.20 - 23.40

11. kase (kase strādā pēc nepieciešamības)

9.30 - 13.00; 13.30 - 17.00; 17.50 - 20.30

12. kase (kase strādā pēc nepieciešamības un darba laiks tiek koriģēts)

Piektdienās12.00 - 14.45; 15.15 - 19.00

Sestdienās un svētdienās9.00 - 11.30; 12.00 - 16.15; 16.45 - 18.00

18. kase

6.30 - 9.00; 9.30 - 12.30; 13.30 - 16.30; 16.45 - 18.00

19. kase

9.00 - 11.00; 11.30 - 14.00; 15.00 - 17.25; 18.00 - 20.00

21. kase

7.10 - 10.00; 10.30 - 12.15; 12.45 - 14.00; 14.30 - 17.35; 18.15 - 20.30

22. kase

4.45 - 8.00; 8.15 - 9.50; 10.00 - 11.00; 11.30 - 14.30; 15.00 - 18.15; 18.30 - 21.10; 21.20 - 23.40

23. kase

9.15 - 11.30; 12.00 - 13.50; 14.00 - 15.00; 15.30 - 18.50; 19.25 - 21.45

Please wait