Vilciens Nr.6428 Vilciens Nr.6733 Rīga (18:12) -Jelgava (19:01) izbrauca no Rīgas 18:42

Vilciens Nr. 6368 Priedaine -Rīga izbrauks no Priedaines 18:40 . Kursēs ar visām pieturām.

Vilciens Nr. 6424 Dubulti (17:25)  - Rīga(17:59) izbrauca no Dubultiem ar 40 min kavējumu.

Vilciens Nr.6425 Rīga(17:30) - Sloka(18:21)  ir atcelts remontdarbu dēļ.

Vilciens Nr.6426 Sloka(17:34) - Rīga(18:24) ir atcelts remontdarbu dēļ.

Vilciens Nr.6428 Sloka(18:33) - Rīga(19:23) ir atcelts remontdarbu dēļ.

Vilciens Nr.6517 Rīga(17:55) - Tukums1(18:57) ir atcelts remontdarbu dēļ.

Plk. 19:13 iecirknī Priedaine - Sloka remontdarbi pabeigti, tupmāk vilcieni kursēs pēc saraksta.

Jūs atrodaties šeit:

Atrastā/ nozaudētā bagāža

Ja vilcienā atrasta vai nozaudēta kāda manta, zvaniet 67232135 (katru dienu no plkst. 7.00 – 19.00).

  • Par pasažieru vilcienā atrastu nozaudētu bagāžu vai atsevišķu lietu sastāda aktu, kurā sniedz bagāžas vai lietas aprakstu, un nodod to atbildīgajam darbiniekam. Atrasto bagāžu vai lietu glabā Rīgas pasažieru stacijā ne ilgāk par trīs diennaktīm.
  • Lai bagāžu vai lietu saņemtu atpakaļ, persona, kura to nozaudējusi, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, norāda savu dzīvesvietas adresi un tālruņa numuru un apliecina savas tiesības uz atrasto bagāžu vai lietu, nosaucot tās pazīmes un aprakstot to.
Lūdzu uzgaidiet