Vilciens Nr.6428 Vilciens Nr.6733 Rīga (18:12) -Jelgava (19:01) izbrauca no Rīgas 18:42

Vilciens Nr. 6368 Priedaine -Rīga izbrauks no Priedaines 18:40 . Kursēs ar visām pieturām.

Vilciens Nr. 6424 Dubulti (17:25)  - Rīga(17:59) izbrauca no Dubultiem ar 40 min kavējumu.

Vilciens Nr.6425 Rīga(17:30) - Sloka(18:21)  ir atcelts remontdarbu dēļ.

Vilciens Nr.6426 Sloka(17:34) - Rīga(18:24) ir atcelts remontdarbu dēļ.

Vilciens Nr.6428 Sloka(18:33) - Rīga(19:23) ir atcelts remontdarbu dēļ.

Vilciens Nr.6517 Rīga(17:55) - Tukums1(18:57) ir atcelts remontdarbu dēļ.

Plk. 19:13 iecirknī Priedaine - Sloka remontdarbi pabeigti, tupmāk vilcieni kursēs pēc saraksta.

Jūs atrodaties šeit:

Pasažieru iesniegumu pieņemšana

Iesniegumu AS "Pasažieru vilciens" pieņem:

  • rakstveidā - atsūtītu pa pastu vai iesniegtu personīgi;
  • elektroniskā veidā - atsūtītu pa elektronisko pastu uz pv@pv.lv vai aizpildot elektronisku formu sadaļā "Kontakti";
  • pa tālruni +371 67232135;
  • izteiktus mutvārdos klātienē, pierakstot un noformējot iesnieguma formā.

Noformēt un iesniegt iesniegumu var arī AS "Pasažieru vilciens" Klientu apkalpošanas centrā, kas atrodas Rīgas Dzelzceļa stacijā, Stacijas laukumā 2, tālruņa numurs: 67232135.

Atgadinām, ka iesniegumā obligāti norādāms iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesnieguma iesniedzēju, piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese u.c. Iesniegumā jābūt norādītam arī iesnieguma iesniegšanas datumam. 

! Uz anonīmām sūdzībām un iesniegumiem AS "Pasažieru vilciens" neatbild !

Iesnieguma forma

Lūdzu uzgaidiet