Vilciens Nr.6428 Vilciens Nr.6733 Rīga (18:12) -Jelgava (19:01) izbrauca no Rīgas 18:42

Vilciens Nr. 6368 Priedaine -Rīga izbrauks no Priedaines 18:40 . Kursēs ar visām pieturām.

Vilciens Nr. 6424 Dubulti (17:25)  - Rīga(17:59) izbrauca no Dubultiem ar 40 min kavējumu.

Vilciens Nr.6425 Rīga(17:30) - Sloka(18:21)  ir atcelts remontdarbu dēļ.

Vilciens Nr.6426 Sloka(17:34) - Rīga(18:24) ir atcelts remontdarbu dēļ.

Vilciens Nr.6428 Sloka(18:33) - Rīga(19:23) ir atcelts remontdarbu dēļ.

Vilciens Nr.6517 Rīga(17:55) - Tukums1(18:57) ir atcelts remontdarbu dēļ.

Plk. 19:13 iecirknī Priedaine - Sloka remontdarbi pabeigti, tupmāk vilcieni kursēs pēc saraksta.

Jūs atrodaties šeit:

Pasažieriem ar īpašām vajadzībām

Lai atvieglotu iespēju iekļūt vilcienā personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām (turpmāk tekstā – PRM), noteiktās pasažieru stacijās tiek nodrošināta PRM iecelšana un izcelšana no vilciena vagona uz peronu, izmantojot mobilos pacēlājus. Pakalpojums tiek sniegts bez papildu maksas.

  • Šobrīd pakalpojums ir pieejams šādās stacijās: Rīga, Krustpils, Rēzekne, Daugavpils, Jelgava, Saulkrasti, Sigulda, Dubulti, Vaivari.
  • PRM, kam nepieciešama palīdzība, jāpaziņo par savu plānoto braucienu vismaz 48 stundas pirms brauciena sākšanas pa bezmaksas tālruni 80001181 vai elektroniskā veidā. Pakalpojumu var pieteikt darba dienās no pulksten 8.00 līdz 17.00.
  • Ja pieprasījums tiek sūtīts elektroniskā veidā, tad pieteicējam ir jāaizpilda noteikta parauga anketa un jānosūta tā uzziņu dienestam elektroniski uz e-pasta adresi uzzinas@ldz.lv. Anketas paraugs ir pieejams šeit.
  • PRM, kura saņēmusi apstiprinājumu par pieteiktā pakalpojuma sniegšanu, ir pienākums ierasties attiecīgajā dzelzceļa stacijā ne vēlāk kā 30 minūtes pirms pieteikumā norādītā vilciena atiešanas laika.


•  "Personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām piekļuves noteikumi dzelzceļa infrastruktūrai un ritošajam sastāvam" ir pieejami šeit.

•  "Vadlīnijas Būvnormatīvu Piemērošanai Attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (personām ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem)" ir pieejamas šeit.

 

Lūdzu uzgaidiet