Jūs atrodaties šeit:

Pakalpojumu kvalitātes standarts

AS “Pasažieru vilciens” ir vienīgais iekšzemes sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs, kas pārvadā pasažierus pa dzelzceļu visā Latvijas teritorijā.

AS “Pasažieru vilciens” saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra regulas (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem 28. pantu un Dzelzceļa pārvadājumu likuma 4.1 panta otro daļu ir izstrādājis AS “Pasažieru vilciens” pakalpojumu kvalitātes standartu, kas satur Regulā noteiktās minimālās prasības par pasažieru pārvadājumu pakalpojumu kvalitātes standartiem un kas ir saistošs “Pasažieru vilciena” darbiniekiem, sniedzot pakalpojumus vilcienu pasažieriem.

I. Informācija un biļetes
II. Pakalpojumu precizitāte un vispārējie principi pakalpojumu traucējumu gadījumā
III. Pakalpojumu atcelšana
IV. Ritošā sastāva un staciju tīrība (gaisa kvalitāte vagonos, sanitāro telpu higiēna)
V. Klientu apmierinātības izpēte
VI. Sūdzību izskatīšana, atmaksājumi un kompensācijas par neatbilstību kvalitātes standartiem
VII. Palīdzība invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām

Termini un saīsinājumi

Lūdzu, uzgaidiet