Jūs atrodaties šeit:

Iepirkuma plāns

Publicēts 14.05.2018.

Tabulā norādītas plānotās iepirkumu procedūras iepirkumiem virs EUR 20 000 bez PVN un to izsludināšanas laiks, informāciju par izsludinātajām iepirkumu procedūrām skatīt AS "Pasažieru vilciens" mājas lapā sadaļā " Aktuālās iepirkumu procedūras".

Iepirkumu plāns drukai pieejams šeit.

Nr. p. k. Iepirkuma priekšmets Līguma izpildes laiks (mēneši) Plānotais izsludināšanas laiks (gads/ceturksnis) Kontaktpersona (tālruņa Nr.)
1 Tehniskā remonta ceha ER2 ēkas Kalna ielā 76 apgaismojuma un elektroinstalācijas nomaiņa 6 2018/ 2.ceturksnis Vineta Rūsiņa, 67233513
2 DR1AC sērijas dīzeļvilcienu vagonu vadības kabīņu kondicionieru nomaiņu 7 2018/ 2.ceturksnis Vineta Rūsiņa, 67233513
3 Dabasgāzes piegāde un iegāde 12 2018/ 2.ceturksnis Vineta Rūsiņa, 67233513
4 Elektroenerģijas iegāde 12 2018/ 2.ceturksnis Vineta Rūsiņa, 67233513
5 Celtņu, elektrodomkratu remonts un tilta celtņu aprīkošana ar tālvadības sistēmu 12 2018/ 2.ceturksnis Vineta Rūsiņa, 67233513
6 Depo būvniecības priekšizpētes veikšana, projektēšanas un būvniecības darba uzdevuma izstrāde 7 2018/ 2.ceturksnis Vineta Rūsiņa, 67233513
7 Ēku un inženiertehnisko komunikāciju remonts 5 2018/ 2.ceturksnis Vineta Rūsiņa, 67233513
8 Veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšana 2019 12 2018/ 2.ceturksnis Vineta Rūsiņa, 67233513
9 Eļļu un smērvielu iegāde 12 2018/ 2.ceturksnis Vineta Rūsiņa, 67233513
10 Vadu, kabeļu, slēdžu, releju un spuldžu iegāde 5 2018/ 2.ceturksnis Vineta Rūsiņa, 67233513
11 Formastērpu iegāde 12 2018/ 2.ceturksnis Vineta Rūsiņa, 67233513
12 Ķīmijas preču, ķīmijas materiālu un mazgāšanas līdzekļu iegāde 12 2018/ 3.ceturksnis Vineta Rūsiņa, 67233513
13 Inženiertehniskā tīkla, aprīkojuma un iekārtu Kalna ielā 76 un Kandavas ielā 42a, Rīga apkalpošana un remonts 12 2018/ 3.ceturksnis Vineta Rūsiņa, 67233513
14 Ražošanas notekūdeņu attīrīšana, attīrīšanas ietaišu un ārējo kanalizācijas tīklu uzturēšana Kandavas ielā 42a 12 2018/ 3.ceturksnis Vineta Rūsiņa, 67233513
15 MVRS vagonu ārējā mazgāšana 12 2018/ 3.ceturksnis Vineta Rūsiņa, 67233513
16 Autotransporta pārvadājumu pakalpojumi 12 2018/ 3.ceturksnis Vineta Rūsiņa, 67233513
17 Lenšu rullīšu iegāde 12 2018/ 4.ceturksnis Vineta Rūsiņa, 67233513
18 Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana

3

2018/ 4.ceturksnis Vineta Rūsiņa, 67233513
19 Automobiļu operatīvais līzings 36 2018/ 4.ceturksnis Vineta Rūsiņa, 67233513
20 Darbinieku obligāto veselības pārbaužu veikšana 12 2018/ 4.ceturksnis Vineta Rūsiņa, 67233513
21 Darbinieku veselības apdrošināšana 2019. gadam 12 2018/ 4.ceturksnis Vineta Rūsiņa, 67233513
22 Sadzīves atkritumu apsaimniekošana objektiem Kalna ielā 76, Kalna iela b/Nr, Rēznas iela 9/5 un Kandavas iela 42a 24 2018/ 4.ceturksnis Vineta Rūsiņa, 67233513
Lūdzu, uzgaidiet