Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

E-biļešu pārdošana šeit ir pārtraukta. E-biļetes iegādājies mobilajā lietotnē Vivi Latvija vai www.vivi.lv

Jūs atrodaties šeit:

Kvalitātes politika

1. AS „Pasažieru vilciens” vidējā termiņa mērķis ir pilnveidot sniegto pakalpojumu kvalitāti un pakāpeniski palielināt pārvadāto pasažieru (braucienu) skaitu. 
 
2. Noteiktā mērķa izpildei uzņēmumā pastāvīgi tiek izpildītas un attīstītas šādas prioritātes:
2.1. kvalitatīvu un drošu pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšana atbilstoši pasūtītāja prasībām;
2.2. kvalitatīvas un drošību garantējošas ritošā sastāva tehniskās apkopes, remonta un modernizācijas nodrošināšana;
2.3. normatīvo prasību ievērošana;
2.4. pastāvīga piegādāto komplektējošo izstrādājumu, materiālu un iekārtu, pakalpojumu novērtēšana;
2.5. pastāvīga darbinieku apmācība nepieciešamās kvalifikācijas nodrošināšanai un līmeņa paaugstināšanai;
2.6. pastāvīga Kvalitātes vadības sistēmas uzturēšana un uzlabošana.
 
3. Kvalitātes politika ir saistoša visiem AS „Pasažieru vilciens” darbiniekiem. 
 
4. AS „Pasažieru vilciens” Kvalitātes vadības sistēma balstās uz standartu ISO  9001. 
 
5. Par kvalitātes politiku ir informēti visi darbinieki un ieinteresētās puses.
Lūdzu, uzgaidiet