Jūs atrodaties šeit:

AS "Pasažieru vilciens" valde

Rodžers Jānis Grigulis, valdes priekšsēdētājs

Rodžers Jānis Grigulis AS „Pasažieru vilciens” valdes priekšsēdētāja amatu ieņem no 2017. gada 16. oktobra.

Savas darba gaitas 1998. gadā uzsācis transporta nozarē kā vadības un mārketinga māceklis uzņēmumā "IdeaWorks" ASV – tostarp konsultējot Amerikas Nacionālo dzelzceļa pasažieru korporāciju Amtrak. Tajā pašā gadā kļuvis par arhitektūras pakalpojumu uzņēmuma „Bel Canto” īpašnieku un finanšu direktoru. Savukārt no 2005. gada bijis starptautiskās tirdzniecības uzņēmuma ar noieta tirgu Skandināvijā „Baltic Wood House” līdzīpašnieks, valdes loceklis un finanšu direktors. Pāris gadu vēlāk, realizējot savas prasmes loģistikas un starptautiskās tirdzniecības jomā NVS, ASV un Latīņamerikas valstīs, sācis darboties arī komercdarbības un vadībzinību konsultāciju uzņēmumā „Comperio” kā līdzīpašnieks, valdes loceklis, līdz pat 2016. gadam – kā konsultants. Viesnīcā „The Pfister Hotel” ASV iegūtās zināšanas un pieredzi viesmīlības nozarē izmantojis, 1999. gadā kļūstot par tūrisma un atpūtas centra „Plosti” īpašnieku un līdz pat 2015. gadam atbildot par investīciju piesaisti, finanšu pārvaldību, biznesa un mārketinga vadību. R.J. Grigulis 2016. gadā tika ievēlēts par VAS „Latvijas dzelzceļš” padomes locekli.

R.J. Grigulis ir ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu starptautisko ekonomisko attiecību specialitātē. Savas akadēmiskās zināšanas papildinājis apmācībā Sorbonas Universitātē tādās tēmās kā starptautiskie darījumi, mārketinga izpēte, patērētāju un konkurences likumi. Pārvalda 6 svešvalodas.

Kopš 1999. gada R.J. Grigulis ir nevalstiskās organizācijas „Kids First Fund” dibinātājs, valdes, kurā bez atlīdzības darbojas vairāki plašākā sabiedrībā atpazīstami entuziasti no Latvijas un Amerikas, loceklis un fonda deleģētais pārstāvis ANO. Fonds ir dibināts ar mērķi palīdzēt bērniem un citiem ģimenes locekļiem, kuri ir cietuši no seksuālas vardarbības.

Pilnvaru termiņš: 2022. gada 15. oktobris.

Inga Vagele, valdes locekle

 

Inga Vagele, valdes locekle

Inga Vagele AS „Pasažieru vilciens” valdes locekles amatu ieņem no 2016. gada 30. decembra. Viņas profesionālā darbība vienmēr bijusi saistīta ar finanšu jomu.

Savu karjeru uzsākusi 1999. gadā PricewaterhouseCoopers Latvija, sasniedzot audita menedžera līmeni. Turpmākie gadi kopš 2004. gada aizvadīti, pārraugot GE Money grupas 6 uzņēmumu Latvijā darbību – ieņemot finanšu kontrolieres, finanšu direktores, vēlāk arī valdes un padomes locekles amatu un piedaloties gan Zviedrijas GE Money Bank AB bankas filiāles izveidē Latvijā, gan US GAAP standartiem atbilstoša finanšu organizācijas, uzskaites un atskaites procesa izstrādē un ieviešanā, tāpat atbildot par biznesa stratēģijas un jaunu produktu ieviešanu.

I. Vagele akadēmisko un profesionālo izglītību ieguvusi Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā uzņēmējdarbības vadības, finanšu un ekonomikas specialitātē un Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Sabiedrības vadības maģistra programmā. Lai celtu kvalifikāciju, ieguvusi Mančestras Vadības institūta (NEBS) sertifikātu un ir Starptautiskā Profesionālo sertificēto grāmatvežu asociācijas (ACCA) biedre.

Pilnvaru termiņš: 2021. gada 29. decembris.

 

 

Aldis Daugavvanags, valdes loceklis

Aldis Daugavvanags AS „Pasažieru vilciens” valdes locekļa amatu ieņem no 2017. gada 22. jūnija.

Kopš 2000. gada savas akadēmiskās zināšanas saistījis ar profesionālo darbību tur pat akadēmiskajā vidē tiesību zinātnes jomā. Sākotnēji strādājis Latvijas Universitātē par lektoru, bijis Latvijas Policijas akadēmijas zinātniskais sekretārs un vadījis Zinātnes nodaļu, kā arī joprojām ir Daugavpils Universitātes Tiesību zinātņu katedras docents tādās disciplīnās kā salīdzinošās tiesības un tiesību tālākveidošana. No 2001. gada līdz 2009. gadam bijis ievēlēts par Latvijas Policijas akadēmijas dekānu. Savas prasmes jurisprudencē īstenojis, 2010. gadā vadot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Administratīvo departamentu, savukārt no 2011. gada četrus gadus vadot AS „Pasažieru vilciens” Juridisko daļu. 2016. gadā pieņēmis izaicinājumu darboties privātajā sektorā – nekustamo īpašumu pārvaldības jomā, strādājot SIA „Hiponia” par Administratīvā departamenta vadītāju.

A. Daugavvanags ir ieguvis jurista kvalifikāciju un maģistra grādu tiesību zinātnē Latvijas Policijas akadēmijā, kā arī maģistra grādu un kvalifikāciju sociālajā psiholoģijā (organizāciju psiholoģijas specializācijā) Latvijas Universitātē.

Pilnvaru termiņš: 2022. gada 21. jūnijs.

 

Valdes locekļu atalgojums:

Valdes locekļu atlīdzība noteikta, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” prasības.

Ņemot vērā, ka saskaņā ar iepriekšminētajiem normatīvajiem aktiem AS “Pasažieru vilciens” iedalāma lielo kapitālsabiedrību grupā, ar padomes lēmumu AS “Pasažieru vilciens” valdes priekšsēdētāja atlīdzība noteikta EUR 7171 apmērā un valdes locekļu mēneša atlīdzība noteikta 90% apmērā no valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības.

AS "Pasažieru vilciens" valdes darbības reglaments

Lūdzu, uzgaidiet