Jūs atrodaties šeit:

Padome

  • Sandis Šteins, padomes priekšsēdētājs

Sandis Šteins ieņem AS "Pasažieru vilciens" padomes priekšsēdētāja amatu no 2016. gada 30. decembra.

Sandis Šteins atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta sestajā daļā noteiktajiem neatkarīga padomes locekļa kritērijiem.

Pilnvaru termiņš: 2021. gada 29. decembris


Izglītība Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, nepabeigta doktorantūra
  Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, sociālo zinātņu maģistra grāds tautsaimniecībā
  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa administrācijas koledža, bakalaura grāds biznesa administrācijā
  Rīgas Pārtikas Rūpniecības tehnikums
Darba pieredze SIA Tirdzniecības Nams Kurši valdes priekšsēdētājs
  AAS BALTA valdes priekšsēdētājs
  Statoil Fuel & Retail viceprezidents / Krievijas Biznesa vienības vadītājs
 

Latvija Statoil izpilddirektors

 

Latvija Statoil Finanšu un kontroles departamenta vadītājs

  Latvija Statoil Iekšējās kontroles daļas vadītājs
  AS Preses Nams Grāmatu Apgāda vadītājs
Amati citās kapitālsabiedrībās SIA Rimi Latvija Hipermārketu tīkla direktors

 

  • Lita Kalniņa, padomes locekle

Lita Kalniņa ieņem AS "Pasažieru vilciens" padomes locekles amatu no 2016. gada 30. decembra.

Lita Kalniņa atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta sestajā daļā noteiktajiem neatkarīga padomes locekļa kritērijiem.

Pilnvaru termiņš: 2021. gada 29. decembris


Izglītība Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, tiesību zinātņu bakalaura grāds
Darba pieredze UAB BME Trading group juriste
  SIA Latvijas Garantiju aģentūra valdes priekšsēdētāja
  SIA Latvijas Garantiju aģentūra valdes locekle
  VAS Latvijas eksportkredīts prezidente
  VAS Latvijas eksportkredīts valdes locekle
  VAS Latvijas eksportkredīts juriste
  Valsts īpašuma fonds nekustamā īpašuma atsavināšanas speciāliste
  SIA Omerta jurista palīgs
  Valsts proves inspekcijas tehniskais darbinieks
Amati citās kapitālsabiedrībās Individuāli praktizējošs jurists

  • Inta Liepa, padomes locekle

Inta Liepa ieņem AS "Pasažieru vilciens" padomes locekles amatu no 2016. gada 30. decembra.

Inta Liepa atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta sestajā daļā noteiktajiem neatkarīga padomes locekļa kritērijiem.

Pilnvaru termiņš: 2021. gada 29. decembris


Izglītība Rīgas Juridiskā augstskola, tiesību zinātnes maģistra grāds
  Konkordijas Starptautiskā universitāte, tiesību zinātnes bakalaura grāds
Darba pieredze Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta direktore
  Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta direktora vietniece
Amati citās kapitālsabiedrībās VAS Latvijas Pasts valdes padomniece 

Padomes locekļu atalgojums:

Padomes locekļu atlīdzība noteikta, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” prasības.

Ņemot vērā, ka saskaņā ar iepriekšminētajiem normatīvajiem aktiem AS “Pasažieru vilciens” iedalāma lielo kapitālsabiedrību grupā, ar akcionāru sapulces lēmumu AS “Pasažieru vilciens” padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība ir noteikta EUR 2454 apmērā un padomes locekļu mēneša atlīdzība noteikta 90% apmērā no padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības.

AS "Pasažieru vilciens" padomes reglaments

Lūdzu, uzgaidiet