Vilciens Nr. 814 Rīga (15:31) - Krustpils (17:41) brauc ar ~28 min kavējumu. Tehnisku iemeslu dēļ.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pērc e-biļeti jaunajā tīmekļvietnē www.vivi.lv vai mobilajā lietotnē "Vivi Latvija"!

Jūs atrodaties šeit:

Padome

  • Sandis Šteins, padomes priekšsēdētājs

Sandis Šteins ieņem AS "Pasažieru vilciens" padomes priekšsēdētāja amatu no 2016. gada 30. decembra.

Sandis Šteins atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta sestajā daļā noteiktajiem neatkarīga padomes locekļa kritērijiem.

Pilnvaru termiņš: 2026. gada 29. decembris


Izglītība Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, nepabeigta doktorantūra
  Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, sociālo zinātņu maģistra grāds tautsaimniecībā
  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa administrācijas koledža, bakalaura grāds biznesa administrācijā
  Rīgas Pārtikas Rūpniecības tehnikums
Darba pieredze SIA "Rimi Latvija" Hipermārketu tīkla direktors
  SIA "Tirdzniecības Nams Kurši" valdes priekšsēdētājs
  AAS "BALTA" valdes priekšsēdētājs
  "Statoil Fuel & Retail" viceprezidents / Krievijas Biznesa vienības vadītājs
 

"Latvija Statoil" izpilddirektors

 

"Latvija Statoil" Finanšu un kontroles departamenta vadītājs

  "Latvija Statoil" Iekšējās kontroles daļas vadītājs
  AS "Preses Nams" Grāmatu Apgāda vadītājs
Amati citās kapitālsabiedrībās SIA "KOOL Latvija" valdes loceklis


  • Inta Liepa, padomes locekle

Inta Liepa ieņem AS "Pasažieru vilciens" padomes locekles amatu no 2016. gada 30. decembra.

Inta Liepa atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta sestajā daļā noteiktajiem neatkarīga padomes locekļa kritērijiem.

Pilnvaru termiņš: 2026. gada 29. decembris


Izglītība Rīgas Juridiskā augstskola, tiesību zinātnes maģistra grāds
  Konkordijas Starptautiskā universitāte, tiesību zinātnes bakalaura grāds
Darba pieredze AS "Latvijas Pasts" valdes padomniece
  LR Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta direktore
  LR Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta direktora vietniece
Amati citās kapitālsabiedrībās SIA "Clean R" Juridiskā departamenta direktore
  AS "CleanR Grupa" valdes locekle, Juridiskā vadītāja


  • Imants Paeglītis, padomes loceklis

Imants Paeglītis ieņem AS "Pasažieru vilciens" padomes locekļa amatu no 2023. gada 25. aprīļa.

Imants Paeglītis atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta sestajā daļā noteiktajiem neatkarīga padomes locekļa kritērijiem.

Pilnvaru termiņš: 2028. gada 25. aprīlis


Izglītība Rīgas Biznesa skola, profesionālais maģistra grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā (MBA)
  Rīgas Tehniskā universitāte, bakalaura grāds inženierzinātnēs
Darba pieredze SIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas" valdes priekšsēdētājs
  VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcijas" (CSDD) valdes loceklis
   SIA "Auteko & TUV Latvija" dalībnieka (CSDD) pilnvarotā persona
  SIA "Scantest" dalībnieka (CSDD) pilnvarotā persona
  SIA "Venttests" dalībnieka (CSDD) pilnvarotā persona
  VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcijas" transportlīdzekļu kontroles un sertifikācijas inspekcijas priekšnieks
  BO VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcijas" Tehniskās uzraudzības daļas priekšnieka vietnieks
  LR "Ceļu satiksmes drošības direkcijas" Tehniskās uzraudzības daļas galvenais inspektors
  LR "Ceļu satiksmes drošības direkcijas"  Tehniskās uzraudzības daļas inspektors
Amati citās kapitālsabiedrībās SIA "Rīgas ūdens" padomes loceklis

Padomes locekļu atalgojums:

Padomes locekļu atlīdzība noteikta, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumu Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” prasības.

Ņemot vērā, ka saskaņā ar iepriekšminētajiem normatīvajiem aktiem AS “Pasažieru vilciens” iedalāma lielo kapitālsabiedrību grupā, ar akcionāru sapulces lēmumu AS “Pasažieru vilciens” padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība ir noteikta 2151.30 EUR apmērā un padomes locekļu mēneša atlīdzība noteikta 1936.17 EUR apmērā.

AS "Pasažieru vilciens" padomes reglaments

Lūdzu, uzgaidiet