Jūs atrodaties šeit:

Informācija par akcionāru sapulcēm

2020. gada 30. jūnija kārtējā akcionāru sapulce

1. Par AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada pārskatu
   1.1. Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada pārskata rezultātiem.
   1.2. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” padomes ziņojumu par AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada pārskatu, priekšlikumu peļņas izlietošanai un 2019. gada darbības rezultātiem.
   1.3. Pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta SIA “PricewaterhouseCoopers” ziņojumu par AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada pārskatu.
   1.4. Apstiprināt AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada pārskatu.
   1.5. Apstiprināt AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada pārskata peļņu pēc nodokļiem 1 031 355 euro un noteikt, ka AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada peļņa izlietojama iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
   1.6. Noteikt, ka AS “Pasažieru vilciens” galvenie rādītāji par 2019. gadu ir šādi:
   1.6.1. neto apgrozījums – 56 735 560 euro,
   1.6.2. bilances kopsumma – 86 501 736 euro,
   1.6.3. vidējais darbinieku skaits – 1035 darbinieki,
un atzīt, ka AS “Pasažieru vilciens” atbilst iedalījumam kapitālsabiedrību grupā “liela kapitālsabiedrība”.

2. Par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2019. gadā
   2.1. Pieņemt zināšanai pārskatu par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2019. gadā.
   2.2. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” padomes vērtējumu par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2019. gadā.
   2.3. Apstiprināt AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātu 2019. gadā izpildi. 

3. Par iekšējā audita rezultātiem 2019. gadā 
   3.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” Iekšējā audita daļas 2019. gada pārskatu par 2019. gada audita plāna izpildi. 
    
4. Par AS “Pasažieru vilciens” 2020. gada 30. janvāra ārkārtas akcionāru sapulces lēmuma izpildi    

   4.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” valdes iesniegto atskaiti par AS “Pasažieru vilciens” 2020. gada 30. janvāra ārkārtas akcionāru sapulces lēmuma izpildi.
 


2020. gada 30. janvāra ārkārtas akcionāru sapulce

1. Par vienošanos ar VSIA “Autotransporta direkcija”

Akcionāru sapulce nolēma pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” valdes sniegto informāciju par vienošanos ar VSIA “Autotransporta direkcija” un uzdeva AS “Pasažieru vilciens“ valdei kā krietnam un rūpīgam saimniekam nodrošināt tiesisku rīcību AS “Pasažieru vilciens” interesēs.

Lūdzu, uzgaidiet